e-Citizen

e-Pilsoņa jeb e-pamatprasmju sertifikāts.

e-Citizen testa kārtotājiem tiek pārbaudītas zināšanas datorprasmēs, informācijas meklēšanā Internetā un zināšanas par valsts e-pakalpojumiem. Lai iegūtu e-Citizen sertifikātu, ir nepieciešams nokārtot tikai vienu testu, pirms tam iegādājoties e-Citizen eksaminācijas karti. Eksāmenā tiek veikta automātiskā testēšana.