ECDL Core

Pilnais sertifikāts.

ECDL standarts balstās uz to, ka datorlietotājs pazīst noteiktus informācijas tehnoloģijas pamatjēdzienus un viņam ir pamatzināšanas un prasme personālā datora un tā programmatūras lietošanā ikdienas uzdevumu izpildē.