Kā iegūt sertifikātu?

Skolēniem

  1. Piesaka ECDL karti testēšanas centram pa telefonu 26363720 vai e-pastu guna.vilipsone@aimc.lv
  2. Vienojas par eksāmena laiku un skaitu vismaz 2 dienas pirms eksāmena.
  3. Ja skolēns savā skolā noliek 4 moduļus sekmīgi, viņš saņem START sertifikātu, nopērkot karti par LVL 10. Ja vēlas, var kārtot atlikušos 3 moduļus ar to pašu karti un iegūt pilno ECDL sertifikātu.
  4. Ja skolēns nokārto vismaz 3 moduļus savā skolā, viņš var iegādāties karti par LVL 10 un par LVL 6 kārtot atlikušo 1 moduli Attīstības un Inovācijas Mācību Centrā un iegūt ECDL Start sertifikātu.
  5. Ja skolēns nokārto savā skolā mazāk par 3 moduļiem, viņš pērk karti un atlikušos eksāmenus kārto vispārējā ceļā.
  6. Četri eksāmeni ir kārtojami kā automatizētie (tas nozīmē, ka jāizvēlas pareizā atbilde no datorā piedāvātajām atbildēm uz 36 datortesta jautājumiem 45 minūšu). 3 eksāmeni ir kārtojami manuāli.

Skolēna iesniegums (MS Word dokuments)

Izziņa no skolas (MS Word dokuments)

Pieaugušajiem

  1. Piesaka ECDL karti testēšanas centram pa telefonu 26363720 vai e-pastu guna.vilipsone@aimc.lv
  2. Vienojas par eksāmena laiku un skaitu vismaz 2 dienas pirms eksāmena.
  3. Veic maksu par ECDL karti 16,50 Ls un eksāmeniem. Viena eksāmena cena ir Ls 6. To var maksāt uz vietas vai ar pārskaitījumu. Kartes derīguma termiņš ir 3 gadi (tajā laikā var likt eksāmenus).
  4. Četri eksāmeni ir kārtojami kā automatizētie (tas nozīmē, ka jāizvēlas pareizā atbilde no datorā piedāvātajām atbildēm uz 36 datortesta jautājumiem 45 minūšu laikā). 3 eksāmeni ir kārtojami manuāli.