Ogres skolēni projektu rezultātus var publicēt tīmeklī

Skolēniem, kuri izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus projektu nedēļā, ir iespēja ievietot savu pētījumu rezultātus Ogres novada skolu zināšanu bāzē, kas pieejama vietnē wiki.ogre.lv.

Ogres novada skolu zināšanu bāze ir uz viki tehnoloģijām bāzēta vietne internetā, kur ikvienam ir tiesības lasīt, modificēt, radīt jaunu saturu. Šāda koncepcija ir atšķirīga no citām tīmekļa vietnēm, kur tikai dažas īpaši nozīmētas personas vai redaktori var veidot saturu, visi pārējie ir tikai lasītāji vai komentētāji. Termins “viki” ir radies no havajiešu valodas vārda “wikiwiki” un nozīmē “ātri”. Izmantojot tikai tīmekļa pārlūkprogrammu, ātri var papildināt viki vietnes saturu. Ogres novada zināšanu bāze ir veidota, izmantojot atvērtā pirmkoda programmatūru Mediawiki, kas arī ir tehnoloģiskā bāze vikipēdijai – plašākajai pasaules vārdnīcai, ko veido entuziasti.

Šajā vietnē ievietotie materiāli turpmākai lietošanai ir licencēti ar Creative Commons AttributionNoncommercial-Share Alike 3.0 Unported licenci. Tas nozīmē, ka materiālus drīkst brīvi izplatīt, izmantot un modificēt ar sekojošiem ierobežojumiem: jānorāda autors vai avots (wiki.ogre.lv), ja autors nav minēts; nedrīkst izmantot komerciāliem nolūkiem; modificētais darbs ir jālicencē ar to pašu licenci.

Kā rīkoties, ja vēlēsieties ievietot saturu (tekstu, attēlus, video) Ogres novada zināšanu bāzē:

  1. Dodieties uz vietni wiki.ogre.lv.
  2. Izveidojiet jaunu lietotāju. Tas nav obligāti, ja ievadīsiet tikai tekstu. Ja vēlaties ievietot attēlus, tad gan jāizveido jauns lietotājs.
  3. Sameklējiet tēmu, piemēram,  Novadpētniecība vai izveidojiet pats savu tēmu vai tēmas sadaļu un ievietojiet savu informāciju (piem., tekstu, attēlus) vai veidojiet saites uz citiem tīmekļa resursiem.

Palīdzība kā ievietot saturu ir pieejama:

Informāciju sagatavoja Ieva Vītoliņa,
Attīstības un inovāciju mācību centrs, www.aimc.lv