Kursi Ogres novada pašvaldības un to iestāžu darbiniekiem

Attīstības un inovāciju mācību centrs aicina Ogres novada pašvaldības un tās iestāžu darbiniekus pieteikties uz bezmaksas kursiem:

Teksta redaktors MS Word (padziļināts kurss) Pieteikties
kopējais apjoms 12 akadēmiskās stundas

 • 07.04.2010 – Dokumentu rediģēšanas iespējas. Dokumentu labošana Track Change režīmā, komentēšana, divu dokumenta versiju salīdzināšana,  izmaiņu apvienošana.
 • 09.04.2010 – Aploksnes un uzlīmes. Dokumentu sapludināšana (mail merge).
 • 14.04.2010 – Tabulas, tabulatori, aprēķini ar formulām. Attēli.
 • 16.04.2010 – Darbs ar liela apjoma dokumentiem. Stili. Kājene un galvene. Lappušu numerācija. Teksta plūsmas kontrole (pārtraukumi lappušu, sekciju). Automātiska satura rādītāja izveide. Atsauces un piezīmes.

Izklājlapu apstrāde MS Excel (padziļināts kurss) Pieteikties
kopējais apjoms 12 akadēmiskās stundas

 • 19.04.2010 – Absolūtā, jauktā, relatīva adresācija. Funkcijas.
 • 20.04.2010 – Funkcijas. Šūnu aizsardzība. Darba lapu un darba grāmatu sasaiste
 • 26.04.2010 – Diagrammas.
 • 27.04.2010 – Datu analīze. Kārtošana, atlase. Starpsummas. Šķērsgriezuma tabulas.

Prezentāciju rīks MS PowerPoint (padziļināts kurss) Pieteikties
kopējais apjoms 6 akadēmiskās stundas

 • 10.05.2010 – Objektu (tabulas, attēli, video, audio) ievietošana. Navigācijas pogas. Titulslaids un virsraksta slaids. Pielāgota animācija. Slaidu pārejas efekti. Tīmekļa (Web) prezentācija (1.daļa)
 • 17.05.2010 – Objektu (tabulas, attēli, video, audio) ievietošana. Navigācijas pogas. Titulslaids un virsraksta slaids. Pielāgota animācija. Slaidu pārejas efekti. Tīmekļa (Web) prezentācija (2.daļa)

Bezmaksas biroja programmatūra Open Office 3.1 Pieteikties
kopējais apjoms 9 akadēmiskās stundas

 • 19.05.2010 – Teksta redaktors Writer. Salīdzinājums un savietojamība ar MS Word dokumentiem.
 • 21.05.2010 – Izklājlapu apstrāde Calc.  Salīdzinājums un savietojamība ar MS Excel dokumentiem.
 • 26.05.2010 – Prezentāciju rīks Impress. Salīdzinājums un savietojamība ar MS PowerPoint dokumentiem.

Web 2.0  tehnoloģijas (blog, twitter, wiki) Pieteikties
kopējais apjoms 9 akadēmiskās stundas

 • 28.05.2010 – Ievads web 2.0 tehnoloģijās. Emuāri (Blog). Tvītošana, mikroemuāri (Twitter). Viki tehnoloģija (Wiki). Praktiskas nodarbības emuāru un mikroemuāru izveidē.
 • 02.06.2010 – Viki tehnoloģija. Viki vietnes.  Ogres novada skolu zināšanu bāze. Informācijas ievietošana tīmeklī, izmantojot viki tehnoloģiju. Praktiskas nodarbības viki vietnē. Teksta ievadīšana un formatēšana. Iekšējas un ārējas saites.
 • 04.06.2010 – Praktiskas nodarbības viki vietnē. Attēlu un video pievienošana.

Kursu norises vieta ir Brīvības ielā 15, Ogrē (Kultūras centra ēkā).

Iespējams pieteikties uz visu kursu vai tikai Jums interesējošo tēmu. Papildu informācija pa tālruni 26363720.