Sadarbība ar neformālo jauniešu grupu „Ideju ferma”

No 2010.gada 1.aprīļa līdz 2011.gada 30.jūnijam tiks realizēts Eiropas Savienības jaunatnes programmas „Jaunatne darbībā” projekts „Jauniešu radošā studija „Ideju Ferma””, kas notiks Attīstības un Inovācijas Mācību centra telpās.

Projekta mērķis ir izveidot Ogrē jauniešu radošo studiju un tai sekojošu saliedētu, bet atvērtu jauniešu kopienu, kas attīstīs vienotību un sekmēs iecietību jauniešu vidū, kā arī mazinās nenodarbināto jauniešu skaitu pilsētā.

Par saviem uzdevumiem projekta realizētāji ir izvirzījuši:

  1. Panākt, lai iesaistoties šajā projektā, jaunieši iegūtu jaunas video veidošanas, fotografēšanas un datorapstrādes prasmes;
  2. Panākt, lai caur dažādu projektu realizēšanu, jaunieši mācītos, kā radoši izpausties video, foto un datorapstrādes jomā;
  3. Panākt, lai caur dažādu pasākumu realizēšanu, jaunieši mācās strādāt komandā, mācās uzņemties atbildību, mācās organizēt savu darbu un pasākums;
  4. Panākt, lai caur socializēšanās vakariem, jaunieši mācītos uzklausīt citus un apmainīties ar idejām;
  5. Panākt, lai piedaloties dažādos projektos, vēlāk analizējot un izdarot secinājumus, kā arī ieviešot labojumus un jauninājumus, jaunieši apzināti mācītos un iegūtu vērtīgu pieredžu izglītību;
  6. Panākt, lai caur projektā iegūtajām emocijām, jaunieši mācās darīt, zināt, būt kopā ar citiem un izvēlēties;
  7. Veicināt lietderīgu jauniešu brīva laika pavadīšanu.

Jauniešu radošās studijas „Ideju Ferma” darbībā būs aicināti iesaistīties visi jaunieši neatkarīgi no kultūras, ko tie pārstāv, neatkarīgi no reliģiskās un etniskās vides, kurā tie uzauguši, neatkarīgi sociālajiem un ekonomiskajiem slāņiem, ko tie pārstāv, kā arī neatkarīgi no ādas krāsas vai jebkādas citas atšķirības, kas varētu kalpot par pamatu jebkāda veida diskriminācijai. „Ideju Ferma” ir pārliecināta, ka visu jauniešu tiesības ir jābūt vienādām un visiem ir jādod vienādas iespējas. Šis projekts ir balstīts uz vienotības un iecietības pamatprincipiem, un šeit nav vietas jebkāda veida diskriminācijai.