Ikšķiles novada seniori pilnveidojuši datorprasmes

2010. gada oktobrī Ikšķilē darbību uzsāka novada senioru datorklubs. No 2010. gada 20. oktobra līdz 2011. gada 1. jūnijam Ikšķiles pensionāru biedrības “Saulgrieži” pārstāvji un citi Ikšķiles novada seniori apguva un pilnveidoja savas datorprasmes. Vairāk kā 30 seniori 2010. gada novembrī un decembrī apguva 12 akadēmisko stundu garumā datoru lietošanas pamatprasmes un pēc tam tās pilnveidoja no janvāra līdz pat jūnijam piedaloties 14 datorkluba nodarbībās (35 akadēmiskās stundas), kas notika Ikšķiles vidusskolā pasniedzējas Gunitas Dūšas vai Gunas Vilipsones vadībā. Datorkluba nodarbību laikā seniori apguva tēmas: Informācijas meklēšana internetā, dokumentu rakstīšana, attēlu apstrāde, e-pasta sūtīšana, sociālie tīkli, informācijas ievietošana internetā, internetbankas, bibliotēku resursi internetā. Ar internetbankas lietošanu seniorus iepazīstināja AS Swedbank speciāliste. Par nodarbību laikā apgūtajām mācību tēmām SIA “Odo” izveidoja ekrāna videoierakstus, kas pieejami ikvienam tīmeklī SIA “Odo” mājas lapā.

Projektu “Ikšķiles novada senioru datorklubs” īstenoja Attīstības un inovāciju mācību centrs sadarbībā ar Ikšķiles pensionāru biedrību “Saulgrieži” un SIA “Odo”. Projektu finansēja Ikšķiles novada pašvaldība un AS “Swedbank”. Projekta īstenošanu atbalstīja Ikšķiles vidusskola.

Paldies visiem par sadarbību un atsaucību!

Projekta vadītāja Ieva Vītoliņa,
Attīstības un inovāciju mācību centrs.