Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām

Aktīvais nodarbinātības pasākums tiek līdzfinansēts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros.

Dalībai mūžizglītības pasākumos var pieteikties nodarbināta vai pašnodarbināta persona (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošu), kura atbilst šādiem nosacījumiem:

  • Ir vecumā no 25 gadiem;
  • Atrodas darba tiesiskajās attiecībās vai ir pašnodarbināta persona;
  • Pēdējā formālā vai neformālā izglītība ir iegūta vismaz pirms gada vai agrāk.

Lai saņemtu mūžizglītības kuponu mācībām:

  • Jāaizpilda personas apliecinājums;
  • Jādodas uz Ogres NVA Ogrē Rīgas ielā 14 vai uz jebkuru no NVA filiālēm visā Latvijā, līdzi ņemot pasi;
  • Pie NVA karjeras konsultanta jāsaņem kupons mācībām AIMC.

Kad kupons ir iegūts, jāsazinās ar mums pa tālruni 26363720 un jāvienojas par nodarbību uzsākšanu.

Mācību beigās tiek saņemts izglītības ieguvi apliecinošs dokuments.

Sīkāka informācija:  www.nva.gov.lv.

Programmas nosaukumsNodarbību dienasNodarbību laiki
Datora un biroja programmatūras MS Word, MS Excel, MS PowerPoint apguve bez priekšzināšanāmPirmdiena
Ceturtdiena
17:30-20:30
Angļu valoda ar pamata priekšzināšanāmPirmdiena
Trešdiena
17:30-20:30
Angļu valoda ar vidējām priekšzināšanāmOtrdiena
Ceturtdiena
17:30-20:30
Digitālā foto pamati un ieskats fotografikāOtrdiena18:00-20:00