Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālās integrācijas pasākumi

Šodien, 1. augustā biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs” uzsāk īstenot EEZ finanšu instrumenta projektu “Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālās integrācijas pasākumi”. Projekta īstenošanas laiks ir viens gads, tas ir līdz 2015. gada 31. jūlijam.

Šodien, 1. augustā biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs” uzsāk īstenot EEZ finanšu instrumenta projektu “Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālās integrācijas pasākumi”. Projekta īstenošanas laiks ir viens gads, tas ir līdz 2015. gada 31. jūlijam.

Šī publikācija ir sagatavota projekta “Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālās integrācijas pasākumi” (Līgums Nr.2013.EEZ/PP/1/MIC/072/025) ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 

sif-logo

 

Projekta mērķis ir veicināt sociālo iekļaušanu vismaz 66 Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem, kā arī to ģimenēm, organizējot apmācības sociālo un digitālo prasmju pilnveidošanai, īstenojot kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, izmantojot motivējošus LEGO robotikas elementus.

Projekta aktivitātes bērniem un jauniešiem uzsāksies š.g. septembrī ar izglītojošiem un par LEGO robotiku informējošiem semināriem, kas notiks Ģimenes atbalsta dienas centra telpās. Mācību gada laikā būs LEGO robotikas un sociālo prasmju pilnveides mācību nodarbības biedrības Attīstības un inovāciju mācību centra telpās Grīvas prospektā 4a, Ogrē. Nākamā gada vasarā bērni un jaunieši tiks aicināti piedalīties LEGO robotikas dienas nometnēs. Bet visa projekta laikā bērniem un jauniešiem būs iespēja piedalīties LEGO robotikas sacensībās un apmeklēt izglītojošas, ar robotiku saistītas mācību ekskursijas. Projekta ietvaros bērniem un jauniešiem būs iespēja apgūt LEGO robotiku, izmantojot ekspertu izstrādātos un tīmekļa vietnē ievietotos mācību materiālus.

Projektā eksperti izstrādās kvalitatīva brīvā laika pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamo metodiku, mācību programmas un materiālus sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālās integrācijai, izmantojot LEGO robotikas elementus un sociālās iekļaušanas metodes.

Projektu īsteno biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs” sadarbībā ar Ogres novada Ģimenes atbalsta dienas centru.

Projekta kopējais budžets ir 19698,04 Euro, un tas 12 mēnešu laikā tiks īstenots ar EEZ finanšu instrumentu, Latvijas valsts un Ogres novada pašvaldības atbalstu. Projekts tiek īstenots EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas “Nevalstisko organizāciju projektu programma”, kuru administrē Sabiedrības integrācijas fonds, ietvaros.

Galvenā projekta mērķauditorija ir sociālās atstumtības riskam pakļautie Ogres novada bērni un jaunieši, sākot no 7 gadu vecuma (1. klase). Par iespēju bērniem un jauniešiem piedalīties projekta semināros, kursu nodarbībās, nometnēs un citās aktivitātēs interesēties, rakstot projekta vadītājai Ievai Vītoliņai: ieva.vitolina@gmail.com. Papildus informācija būs pieejama Ogres novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta dienas centrā (vadītāja Gunda Rudene), biedrības tīmekļa vietnē aimc.lv, kā arī projekta informatīvajā seminārā š.g. augustā.

sif-logo

 

Ogres_novada_gerbonis

Informāciju sagatavoja:
projekta “Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālās integrācijas pasākumi” vadītāja
Ieva Vītoliņa
ieva.vitolina@gmail.com

 

Šī publikācija ir sagatavota projekta “Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālās integrācijas pasākumi” (Līgums Nr.2013.EEZ/PP/1/MIC/072/025) ietvaros.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projektu līdzfinansē Ogres novada pašvaldība.

www.sif.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org