Projekta uzsākšanas seminārs

27. augustā plkst. 15.00 Attīstības un inovāciju mācību centrā notiks EEZ finanšu instrumenta projekta “Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālās integrācijas pasākumi” uzsākšanas seminārs.

27. augustā plkst. 15.00 Attīstības un inovāciju mācību centrā notiks EEZ finanšu instrumenta projekta “Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālās integrācijas pasākumi” uzsākšanas seminārs.

Šī publikācija ir sagatavota projekta “Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālās integrācijas pasākumi” (Līgums Nr.2013.EEZ/PP/1/MIC/072/025) ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-logo

 

Semināra laikā projekta īstenotāji – biedrības “Attīstības un inovāciju mācību centrs” un projekta partnera Ģimenes atbalsta dienas centra pārstāvji iepazīstinās ar projekta aktivitātēm, plānotajiem rezultātiem, iespējām, kādas bērniem un jauniešiem būs, piedaloties projektā. Semināra noslēgumā notiks praktiski LEGO robotu demonstrējumi.

Plānotais semināra ilgums – 1 stunda.

Mērķauditorija: Sociālie darbinieki, personas, kam ir kontakts ar sociālās atstumtības riskam pakļautām personām, pašvaldības darbinieki, sociālās atstumtības riskam pakļautās personas un novada iedzīvotāji.

Norises vieta: Grīvas prospekts 4a, Ogre, Attīstības un inovāciju mācību centrs.

Lūdzu, pieteikties semināram līdz 22. augustam, sūtot e-pastu Ievai Vītoliņai ieva.vitolina@gmail.com vai zvanot 29215073.

Informācija par projektu
Projektu īsteno biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs” sadarbībā ar Ogres novada Ģimenes atbalsta dienas centru.
Projekta mērķis ir veicināt sociālo iekļaušanu vismaz 66 Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem, kā arī to ģimenēm, organizējot apmācības sociālo un digitālo prasmju pilnveidošanai, īstenojot kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, izmantojot motivējošus LEGO robotikas elementus.
Projekta galvenās aktivitātes:
1) inovatīva kvalitatīva brīvā laika pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamās metodikas, mācību programmas un materiālu izstrāde.
2) pakalpojuma aprobācija, organizējot seminārus, kursus, tai skaitā tālmācības kursu un nometnes bērniem un jauniešiem.
Projekta kopējais budžets ir 19698,04 Euro. Projekts tiek īstenots no 01.08.2014. līdz 31.07.2015.

Informāciju sagatavoja:
projekta “Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālās integrācijas pasākumi” vadītāja
Ieva Vītoliņa
ieva.vitolina@gmail.com
www.aimc.lv

Šī publikācija ir sagatavota projekta “Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālās integrācijas pasākumi” (Līgums Nr.2013.EEZ/PP/1/MIC/072/025) ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projektu līdzfinansē Ogres novada pašvaldība.

sif-logo

Ogres_novada_gerbonis

Sabiedrības integrācijas fonda tīmekļa vietne: www.sif.lv
EEZ Finanšu instrumenta tīmekļa vietne Latvijā: www.eeagrants.lv
EEZ Finanšu instrumenta oficiālā tīmekļa vietne: www.eeagrants.org
Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietne : www.ogresnovads.lv