First Lego League (FLL) lego robotu sacensības

Sestdien, 21. februārī Ogres 1. vidusskolā notika First Lego League (FLL) lego robotu sacensības, kurās piedalījās 12 komandas no Latvijas. Sacensības noritēja vairākās kategorijās: FLL pamatvērtības, robota dizains, robota spēle un izpētes projekts, kura mērķis šogad bija pētīt inovācijas izglītībā.

Projekta īstenošanas laikā ir paveiktas šādas aktivitātes. Augustā projekta īstenošanai tika iegādāts nepieciešamais aprīkojums – programmējami LEGO MINDSTORM roboti, septembrī projekta dalībnieki aktivitāšu īstenošanai ieguva tāfeli – lai varētu izvietot mācībām nepieciešamās piezīmes un materiālus.

Šī publikācija ir sagatavota projekta “Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālās integrācijas pasākumi” (Līgums Nr.2013.EEZ/PP/1/MIC/072/025) ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez

 

Ogri pārstāvēja 2 komandas – Robottīģeri un In the Future.
Ogres komanda Robottīģeri ieguva kausu par FLL pamatvērtību ievērošanu – tas ir par to, cik labi komanda sadarbojas, cik ļoti jūtams vienots komandas gars.
Ogres komanda In the Future ieguva kausu par labāko Robota dizainu- par to kā būvēts robots, veidotas programmas, sadalīti pienākumi robota būvē, programmēšanā un izpētes projektā.
Komanda In the Future ieguva vēl vienu balvu – Amerikas Savienoto valstu vēstniecības speciālo balvu.

Abu komandu sastāvu veidoja bērni un jaunieši no Ogres novada Bērnu un jauniešu centra un Attīstības un inovāciju mācību centra, kur bērni apgūst robotiku EEZ projekta “Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālās integrācijas pasākumi” (Līgums Nr.2013.EEZ/PP/1/MIC/072/025) ietvaros.

Liels paldies skolotājam Jāni Iklāvam, ar kuru kopā bērni mācījās darboties kā vienota komanda, robotikas skolotājai Norai Meire, kas palīdzēja bērniem apgūt robotikas pamatus un izpētes projekta mentorei Ogres 1. vidusskolas latviešu valodas skolotājai Lāsmai Cimerei, ar kuras atbalstu bērni sagatavoja radošu un atraktīvu prezentāciju par lasītprasmi.

Informācija par projektu

Projektu īsteno biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs” sadarbībā ar Ogres novada Ģimenes atbalsta dienas centru.

Projekta mērķis ir veicināt sociālo iekļaušanu vismaz 66 Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem, kā arī to ģimenēm, organizējot apmācības sociālo un digitālo prasmju pilnveidošanai, īstenojot kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, izmantojot motivējošus LEGO robotikas elementus.

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. inovatīva kvalitatīva brīvā laika pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamās metodikas, mācību programmas un materiālu izstrāde.
  2. pakalpojuma aprobācija, organizējot seminārus, kursus, tai skaitā tālmācības kursu un nometnes bērniem un jauniešiem.

Projekta kopējais budžets ir 19 698,04 Euro. Projekts tiek īstenots no 01.08.2014. līdz 31.07.2015.

Informāciju sagatavoja:
projekta “Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālās integrācijas pasākumi” vadītāja
Ieva Vītoliņa
m.t. 29215073
ieva.vitolina@aimc.lv
www.aimc.lv

Šī publikācija ir sagatavota projekta “Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālās integrācijas pasākumi” (Līgums Nr.2013.EEZ/PP/1/MIC/072/025) ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projektu līdzfinansē Ogres novada pašvaldība.

sif-kras-eez

 

Ogres_novada_gerbonis

 

Sabiedrības integrācijas fonda tīmekļa vietne: www.sif.lv
EEZ Finanšu instrumenta tīmekļa vietne Latvijā: www.eeagrants.lv
EEZ Finanšu instrumenta oficiālā tīmekļa vietne: www.eeagrants.org
Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietne : www.ogresnovads.lv