Aicinām bērnus pieteikties nometnei pavasara brīvlaikā

Nometnes laikā kopā ar skolotājiem Jāni Iklāvu un Noru Meiri plānojam apgūt LEGO robotiku, sacensties sumo robotu cīņas, aktīvi iepazīt Ogri – apmeklēt Gaidu un skautu muzeju, kā arī pārbaudīt savu fizisko izturību Ogresgalā klinšu sienā un mācīties savstarpēji sadarboties.

Šī publikācija ir sagatavota projekta “Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālās integrācijas pasākumi” (Līgums Nr.2013.EEZ/PP/1/MIC/072/025) ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez

Aicinām bērnus pieteikties dienas nometnei, kas notiks no 16. līdz 18. martam EEZ finanšu instrumenta projekta “Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālās integrācijas pasākumi” (Līgums Nr.2013.EEZ/PP/1/MIC/072/025) ietvaros. Nometnes laikā kopā ar skolotājiem Jāni Iklāvu un Noru Meiri plānojam apgūt LEGO robotiku, sacensties sumo robotu cīņas, aktīvi iepazīt Ogri – apmeklēt Gaidu un skautu muzeju, kā arī pārbaudīt savu fizisko izturību Ogresgalā klinšu sienā un mācīties savstarpēji sadarboties. Nometnes apmeklējums ir bezmaksas. Vietu skaits ir ierobežots.

Papildus informācija iegūstama, sazinoties ar projekta vadītāju Ievu Vītoliņu ieva.vitolina@gmail.com, m.t. 29215073 vai projekta partnera koordinatori Gundu Rudeni gunda.rudene@ogresnovads.lv m.t. 28807875.

Lūdzu, pieteikties nometnei, sūtot e-pastu Gundai Rudenei gunda.rudene@ogresnovads.lv vai zvanot: 28807875.

Atgādinām, ka joprojam notiek klātienes nodarbību cikls par sociālo prasmju apguvi, izmantojot LEGO robotikas elementus. Nodarbības notiek biedrības „Attīstības un inovāciju mācību centrs” telpās Grīvas prospektā 4a vienu reizi nedēļā (pirmdienās vai ceturtdienās) no plkst. 16:00-18:00. Nodarbības vada Jānis Iklāvs un Nora Meire. Nodarbībām, lūdzu, pieteikties, sūtot e-pastu Gundai Rudenei gunda.rudene@ogresnovads.lv vai zvanot: 28807875.

Informācija par projektu

Projektu īsteno biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs” sadarbībā ar Ogres novada Ģimenes atbalsta dienas centru.

Projekta mērķis ir veicināt sociālo iekļaušanu vismaz 66 Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem, kā arī to ģimenēm, organizējot apmācības sociālo un digitālo prasmju pilnveidošanai, īstenojot kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, izmantojot motivējošus LEGO robotikas elementus.

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. inovatīva kvalitatīva brīvā laika pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamās metodikas, mācību programmas un materiālu izstrāde.
  2. pakalpojuma aprobācija, organizējot seminārus, kursus, tai skaitā tālmācības kursu un nometnes bērniem un jauniešiem.

Projekta kopējais budžets ir 19 698,04 Euro. Projekts tiek īstenots no 01.08.2014. līdz 31.07.2015.

Informāciju sagatavoja:
projekta “Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālās integrācijas pasākumi” vadītāja
Ieva Vītoliņa
m.t. 29215073
ieva.vitolina@aimc.lv
www.aimc.lv

Šī publikācija ir sagatavota projekta “Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālās integrācijas pasākumi” (Līgums Nr.2013.EEZ/PP/1/MIC/072/025) ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projektu līdzfinansē Ogres novada pašvaldība.

sif-kras-eez

 

Ogres_novada_gerbonis

 

Sabiedrības integrācijas fonda tīmekļa vietne: www.sif.lv
EEZ Finanšu instrumenta tīmekļa vietne Latvijā: www.eeagrants.lv
EEZ Finanšu instrumenta oficiālā tīmekļa vietne: www.eeagrants.org
Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietne : www.ogresnovads.lv