Projekta noslēguma pasākums

Biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs” un Ogres novada Ģimenes atbalsta dienas centrs aicina apmeklēt EEZ projekta “Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālās integrācijas pasākumi” (Līgums Nr.2013.EEZ/PP/1/MIC/072/025) noslēguma pasākumu šī gada 27. jūlijā plkst. 10.00 Attīstības un inovāciju mācību centra telpās Grīvas prospektā 4a, Ogrē.

Gaidīsim visus, kas piedalījušies projekta aktivitātēs – semināros, nodarbībās vai nometnēs “Mehāniskais brīvlaiks” vai atbalstījuši projekta norisi: skolēnus, skolēnu vecākus, sociālos darbiniekus un pedagogus, Ogres novada pašvaldības un Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvjus!

Projekta mērķis – veicināt sociālo iekļaušanu vismaz 70 Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem, kā arī to ģimenēm, organizējot apmācības sociālo un digitālo prasmju pilnveidošanai, īstenojot kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, izmantojot motivējošus LEGO robotikas elementus.

Pasākuma laikā iepazīstināsim ar projekta rezultātiem un skolēnu paveikto nodarbībās un sasniegumiem sacensībās.

 

Skolēniem būs iespēja uzkonstruēt savu robotu skolotājas Noras Meires vadībā un piedalīties dažādās aktivitātēs skolotāja Jāņa Iklāva vadībā.

Pāsākuma ilgums ~ 2 stundas. Vairāk informācijas par projektu: http://roboti.aimc.lv/

Lūdzam apstiprināt savu dalību līdz 23. jūlijam pa e-pastu ieva.vitolina@gmail.com vai pa tālruni 29215073.

Liels paldies visiem projekta dalībniekiem un atbalstītājiem!

Projekta vadītāja
Ieva Vītoliņa

Šī publikācija ir sagatavota projekta “Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālās integrācijas pasākumi” (Līgums Nr.2013.EEZ/PP/1/MIC/072/025) ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projektu līdzfinansē Ogres novada pašvaldība.

sif-kras-eez

 

Ogres_novada_gerbonis

 

Sabiedrības integrācijas fonda tīmekļa vietne: www.sif.lv
EEZ Finanšu instrumenta tīmekļa vietne Latvijā: www.eeagrants.lv
EEZ Finanšu instrumenta oficiālā tīmekļa vietne: www.eeagrants.org
Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietne : www.ogresnovads.lv