Vasaras nometne bērniem “Daugavas stāsti”

Ar Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) finansiālu atbalstu no 2016. gada 8. jūlija līdz 14. jūlijam Aizkrauklē notiks diennakts nometne “Daugavas stāsti”, kas paredz stiprināt diasporas bērnu un jauniešu saikni ar Latviju. Iespēja piedalīties nometnē būs 20 diasporas bērniem no Zviedrijas, Itālijas, Šveices, Grieķijas un 10 Latvijas bērniem no Ogres un Aizkraukles novadiem. Nometnē aicināti piedalīties bērni vecumā no 6 līdz 16 gadiem. Bērnu dalība nometnē ir bez maksas.

Nometnes norisei ir izvēlēta Aizkraukle – pilsēta, kuras tuvumā atrodas daudzas Latvijas kultūrai nozīmīgas vietas – Staburags, Koknese, Skrīveri, Lielvārde.
Nometnes nosaukums „Daugavas stāsti” būs vadmotīvs visu nometnes laiku, veltot to gan Latvijas senajai un nesenajai vēsturei, valsts tapšanai un simboliem, gan bērnu un jauniešu pašu stāstiem par notikumiem, redzēto un savu vietu Latvijā un pasaulē. Galvenās aktivitātes saistītas ar darbošanos radošajās darbnīcās un aktīvu iepazīšanos ar tuvāko novadu vēsturiskajām vietām- Staburagu, Kokneses pilsdrupām un parku, Skrīveriem – pilskalnu, A.Upīša muzeju, kā arī „Skrīveru saldumiem”. Galvenais mērķis un paredzamais rezultāts – latviešu valodas un tradīciju apgūšana tiks stiprināti nepiespiestā veidā, sadarbojoties Latvijas un ārzemju latviešiem, nostiprinot kontaktus un piederības sajūtu Latvijai.

Projektu īsteno biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs”. Projekta partneri:

  • Itālijas un Šveices itāļu daļas latviešu biedrība ALISI. Kontaktpersona Ilze Atardo, m.t.: 371 29223864, e-pasts: ilze.atardo@gmail.com
  • Stokholmas Latviešu skola. Kontaktpersona Ieva Reine, m.t.: 46 -70-340288, e-pasts: ievareine@hotmail.com
  • Ogres novada Bērnu un jauniešu centrs. Kontaktpersona Irēna Ošiņa, tel. 65047794, e-pasts: irena.osina@ogresnovads.lv
  • Aizkraukles novada pašvaldība. Kontaktpersona Aiva Smelcere, tel. 65133927, epasts: aiva.smelcere@aizkraukle.lv
  • Biedrība “Baltaine”. Kontaktpersona Inguna Žogota, tel.: 26575499, e-pasts: ingunazogota@inbox.lv

Lai pieteiktu bērnu nometnei, lūdzam sazināties ar attiecīgās valsts/novada kontaktpersonu.

Informāciju sagatavoja:

Ieva Vītoliņa,
projekta “Daugavas stāsti” vadītāja
m.t. (371) 29215073
e-pasts: ieva.vitolina@gmail.com

Screen Shot 2016-05-10 at 06.32.48

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” projekts “Daugavas stāsti”, līgums Nr. 2016.LV/SP/13/03. Informācija sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs”.