Ogrē notiks vasaras nometne “Daugavas stāsti 2017”

Ar Sabiedrības integrācijas fonda  finansiālu atbalstu no 2017. gada 7. augusta līdz 13. augustam Ogrē notiks diennakts nometne “Daugavas stāsti 2017”, kas paredz stiprināt diasporas bērnu un jauniešu saikni ar Latviju.

Nometnē piedalīsies 30 bērni vecumā no 6 – 13 gadiem, tajā skaitā 20 ārzemju latvieši no Zviedrijas, Itālijas, Šveices, Horvātijas, Turcijas,  Vācijas un Francijas un 10 dalībnieki no Ogres novada.

Turpināsim pagājušajā gadā Aizkrauklē iesāktos stāstus un šogad plānojam iepazīt Ogri un tuvāko apkārtni. Stāsti būs vadmotīvs visu nometnes laiku, veltot tos gan Latvijas senajai un nesenajai vēsturei, valsts tapšanai un simboliem, gan bērnu un jauniešu pašu stāstiem par notikumiem, redzēto un savu vietu Latvijā un pasaulē. Galvenās aktivitātes saistītas ar darbošanos radošajās darbnīcās un aktīvu iepazīšanos ar Ogres – peldu kūrorta – un tuvāko novadu vēsturiskajām un dabas iepazīšanas vietām – Salaspils Daugavas muzeju Doles salā, pirmo Latvijas spēkstaciju Ķegumā, Ķeipenes „Piparkūku studiju” un Šūpoļu parku, apgāda „Lielvārds” zinātnisko laboratoriju, kā arī Ikšķiles kultūrvēstures piedāvājumu.

Galvenais mērķis un paredzamais rezultāts – latviešu valodas un tradīciju apgūšana tiks stiprināti nepiespiestā veidā, sadarbojoties Latvijas un ārzemju latviešiem, nostiprinot kontaktus un piederības sajūtu Latvijai.

Projektu īsteno biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs” sadarbībā ar Itālijas un Šveices itāļu daļas latviešu biedrību ALISI (kontakpersona Ilze Atardo ilze.atardo@gmail.com), Stokholmas Latviešu skolu (kontaktpersona Ieva Reine ieva.reine@forsakringskassan.se), Štutgartes Latviešu kultūras biedrību SAIME  (kontaktpersona Laura Putāne laura.putaane@gmail.com), Biedrību Latvija – Elzasa (kontaktpersona Kristīne Lauriņa kristine.laurina@gmail.com, Ogres novada pašvaldību, Pašvaldības aģentūru Ogres novada Kultūras centrs un biedrību „Jauniešu pašizaugsmes, kompetenču un sociālās uzņēmējdarbības centrs “O ISTABA””.  Lai pieteiktu  ārpus Latvijas dzīvojošu bērnu nometnei, lūdzam sazināties ar diasporas partneru kontaktpersonām.

Lai pieteiktu bērnu no Ogres novada nometnei “Daugavas stāsti 2017”, lūdzam līdz 19. maijam aizpildīt pieteikuma lapu: http://ej.uz/NometneOgre

Bērniem dalība nometnē bez maksas. Kontaktinformācija par dalību nometnē: Rinalds Rudzītis, Ogres novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciālists, tel.: 65055383, e-pasts:  rinalds.rudzitis@ogresnovads.

Pieteikumā jānorāda:

  • Bērna vārds, uzvārds, vecums, Ogres novada skola, kurā bērns mācās vai deklarētā dzīves vietas adrese Ogres novadā, ja bērns nemācās Ogres novadā.
  • Īsā motivācija, kāpēc bērns vēlas piedalīties nometnē un ko viņš vēlētos pastāstīt par Latviju un Ogri – tradīcijām, dabu un vēsturi citiem ārpus Latvijas dzīvojošajiem bērniem, kuri piedalīsies nometnē.
  • Kontaktinformācija.

Ieskats iepriekšējā gada “Daugavas stāsti” nometnē: https://daugavasstasti.wordpress.com/

Projekts “Daugavas stāsti 2017” Nr. 2017.LV/SP/11  tiek īstenots “Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:
Ieva Vītoliņa,
projekta “Daugavas stāsti 2017” vadītāja
e-pasts: ieva.vitolina@gmail.com
m.t. 29215073