Jaunieši kopā ar ekspertiem diskutē “Kā būt sabiedrībai noderīgam jaunietim”

24. aprīlī notika jauniešu un līdzdalības ekspertu, pašvaldības pārstāvju, izglītības iestāžu speciālistu diskusija “Kā būt sabiedrībai noderīgam jaunietim?”. Diskusiju organizēja nevalstiskā organizācija “Attīstības un inovāciju mācību centrs” sadarbībā ar Ogres Jauniešu pašizaugsmes, kompetenču un sociāluzņēmējdarbības centru “O ISTABA” Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projekta “Kā būt sabiedrībai noderīgam jaunietim” ietvaros.

Diskusijas mērķis bija iegūt viedokli un priekšlikumus metodikas un mācību materiālu izstrādei, kā jauniešiem pilnveidot zināšanas un prasmes pilsoniskās līdzdalības jomā, lai jauniešu aktivitātes būtu jēgpilnas, apkārtējiem līdzcilvēkiem noderīgas.

Diskusija ievaddaļā uzstājās līdzdalības eksperti, pašvaldības pārstāvji un jaunieši. Jauniešus aktīvai rīcībai iedvesmoja Ogres novada domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis un izpilddirektors Pēteris Dimants. Ar savu pieredzi, kā uzdrošināties un iesaistīties, iniciēt skolas, pilsētas un Latvijas līmeņa pasākumus, dalījās Ogres 1. vidusskolas skolniece un jauniešu iniciatīvas centra “O ISTABA” pārstāve Alīna Anete Birnika. Par jauniešu līdzdalības pieredzi mazākumtautību skolā stāstīja Jaunogres vidusskolas pedagoģe Kira Miļča. Nevalstiskās organizācijas “O ISTABA” valdes priekšsēdētāja, mentore, izaugsmes trenere Lāsma Cimere aicināja jauniešus iedziļināties, ko nozīmē līdzdalība, iniciatīva un atbildība.

Diskusijas turpinājumā Madaras Ūlandes vadībā jaunieši radīja vairākas idejas un prezentēja savu skatījumu, kā viņi saredz savu lomu sabiedrībai noderīgu aktivitāšu īstenošanā. Jauniešiem rūp Ogres pilsētas prestižs, jaunieši vēlas pilnveidot izglītības vidi un mācību procesu, kā arī būtiska jauniešiem ir nodarbinātība. Tika prezentētas arī idejas par veselīgu dzīves veidu, attīstot sporta aktivitātes, kā arī uzsvērtas globālākas problēmas saistībā ar ekoloģiju.

Pēc diskusijas darbs ir mācību metodikas un materiālu izstrādes ekspertiem, lai sagatavotos Vasaras skolas nodarbībām un palīdzētu jauniešiem apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas ideju īstenošanai. Jauniešu Vasaras skola “Kā būt sabiedrībai noderīgam jaunietim” notiks š.g. jūlijā, tā paredzēta Ogres novada jauniešiem no 13 līdz 25 gadiem.

Paldies diskusijas ekspertiem un Ogres novada skolām – Jaunogres vidusskolai, Ogres 1. vidusskolai, Suntažu vidusskolai, kuru skolēni aktīvi piedalījas diskusijā, kā arī Ogres Jauniešu domes un Ogres Jauniešu iniciatīvas centra “Burziņš” pārstāvjiem par rezultatīvo darbu.

Īpašs paldies Dienas centra “Saime” mūzikas radošajai grupai!

Projektu un diskusiju finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta līguma Nr. 2017.LV/NVOF/PSA/034/05.

 

Papildu informācija:
Projekta vadītāja Ieva Vītoliņa,  m.t. 29215073, e-pasts: ieva.vitolina@gmail.com
Projekta tīmekļa vietne: butnoderigam.wordpress.com