Aicinām pieteikties vasaras nometnei „Zaļi, zilā jūra” Liepupē

„Zaļi, zilā jūra” aicina skolēnus no 7 līdz 13 gadu vecumam Liepupes Tautas namā 2020. gadā no 24.augusta līdz 28.augustam uz dabas sajūtu, mākslas un animācijas dienas nometni. Dienas nometni organizē biedrība “Attīstības un inovācijas mācību centrs” sadarbībā ar Liepupes Tautas namu. Nometni finansiāli atbalsta Salacgrīvas novada dome.

Nometnes programmā:

  •  animācijas filmu darbnīcas kopā ar mākslinieci-animatori Daci Liepu,
  • mākslas un foto darbnīcas kopā ar mākslinieci-fotogrāfi Anitu Ozoliņu,
  • „Dabas sajūtu spēles” kopā ar vides speciālisti Sandru Galiņu,
  • mūzikas un dziesmu darbnīcas kopā ar Solveigu Boku,
  • sportiskas aktivitātes – jautrās stafetes, dārza spēles un komandu spēles.

Vairāk informācijas un pieteikšanās nometnei līdz 31. maijam pa e-pastu: arta.zunde@salacgriva.lv

Pieteikumā jānorāda:

  1. Dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati (diena, mēnesis, gads), mācību vieta, deklarētās dzīves vietas adrese.
  2. Vecāka/aizbildņa, kurš parakstīs līgumu un apmaksās nometni, vārds, uzvārds, personas kods, tālrunis, e-pasta adrese komunikācijai.

Dalībnieki nometnei tiek reģistrēti pieteikumu saņemšanas kārtībā. Dalībnieku skaits, kas var piedalīties nometnē ir 30. Pēc pieteikumu saņemšanas projekta koordinatore Arta Zunde sazināsies ar vecākiem par līguma dalībai nometnē parakstīšanu.

Salacgrīvas novada dome līdzfinansē Salacgrīvas novada teritorijā deklarēto bērnu un jauniešu, vecumā no 7 līdz 13 gadiem, dalību nometnē. Vecāku līdzfinansējums – dalības maksa nometnei ir 25.00 EUR. No dalības maksas nometnē atbrīvoti bērni vai jaunieši no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm, bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām un bērni, kas atrodas aizbildnībā.
Nometne tiek organizēta Salacgrīvas bērnu un jauniešu nometņu projekta konkursa ietvaros. Ja nometnes dalībnieks piedalās vairākās nometnēs, Salacgrīvas novada domes līdzfinansējums tiek piešķirts tikai vienai nometnei.