Ogrē tiek plānoti jauni pakalpojumi bērniem un jauniešiem tehnoloģiju jaunradē – Attīstības un inovāciju mācību centrs ieguvis Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu

2022. gada jūlijā Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) kapacitātes projekta ietvaros, biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs” (AIMC), uzsāka vērienīgu organizācijas pārmaiņu procesu, lai papildinātu un nodrošinātu pastāvīgi pieejamu tehniskās jaunrades pakalpojumu klāstu Ogres novada bērniem un jauniešiem. Projekta laikā, ekspertu vadībā tiek izstrādāta AIMC stratēģija 2023.-2027. gadam un rīcības plāns resursu piesaistei 2023. un 2024. gadam.

Projekta mērķis ir stiprināt AIMC kapacitāti, uzlabojot tā pārvaldības procesus un finanšu ilgtspēju. AIMC valdes priekšsēdētāja Ieva Vītoliņa norāda: “AIMC ir saņēmis AIF atbalstu, un tā ir AIMC iespēja piesaistīt jaunus biedrus, papildināt esošo biedrības darbinieku zināšanas, ekspertu vadībā vienoties par stratēģiskiem mērķiem un rīcības plānu, kā tos sasniegt.  Projekta rezultātā ieguvēji būs ne tikai AIMC, bet arī vietējā Ogres kopiena un Latvijas reģioni, kur AIMC kopā ar sadarbības partneriem īsteno pasākumus. Mūsu mērķls ir plašāks, bērniem un jauniešiem piemērots, regulārs, tehnoloģijās balstīts izglītojošu pakalpojumu klāsts. Un to var nodrošināt, kļūstot finansiāli neatkarīgiem, ar AIF projekta palīdzību.”

Stiprinot AIMC kapacitāti, tiks nodrošināta iespēja, izmantojot inovatīvas digitālās tehnoloģijas un izglītības pieejas, motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties aktivitātēs, kas vienlaikus ar digitālo prasmju pilnveidi, viņus padara prasmīgākus, kā demokrātiskas pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, pilnveido viņu sociālās iemaņas, stiprina viņu nacionālo identitāti, māca būt atbildīgiem par līdzcilvēkiem un būt sabiedrībai noderīgiem.

No projekta partnera  – Norvēģijas bezpeļnas organizācijas Norsensus Mediaforum tiks apgūta komunikācijas stratēģijas izveides pieredze resursu piesaistei, lai pilnveidotu AIMC pakalpojumu klāstu.

Aicinām sekot līdzi AIMC aktivitātēm projektā un iesaistīties ikvienam Ogres kopienas iedzīvotājam AIMC stratēģijas un rīcības plāna izstrādē, iesūtot savus priekšlikumus biedrībai e-pastā: ieva.vitolina@aimc.lv vai aizpildot aptaujas anketu https://ieej.lv/AIMCaptauja. Papildus informācija par AIF projektu ir pieejama AIMC mājas lapā: https://aimc.lv/aif/

Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu 2014.-2021. gadam programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.  Projekta finansēšanas līgums Nr. AIF/2022/KAPAC2/037.