Latvijas jaunatnes darbinieki pilnveidos zināšanas STEAM tematikā

Biedrība  “Attīstības un inovāciju mācību centrs” sadarbībā ar Loimas tautskolu LEKO Somijā ir uzsākusi īstenot Erasmus+ programmas projektu “STEAM jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšanai”. Tas paredz, ka 14 jaunatnes darbinieki no Latvijas dosies uz Somiju, lai kopā ar 14 jaunatnes darbā iesaistītiem Somijas speciālistiem papildinātu zināšanas STEAM (zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu, mākslas un matemātikas) nozarēs un iegūtu pieredzi, kā šīs zināšanas izmantot jauniešu sociālajai iekļaušanai.

Mācību vizīte plānota 2023. gada februārī, un tās laikā tiks apmeklēts Loimas Jauniešu centrs, Raumas Jauniešu iekļaušanas centrs, zinātnes centrs “Heureka” un Oodi bibliotēka Helsinkos. Vizītes laikā notiks tikšanās ar dažādu jomu ekspertiem, kas ikdienā veicina jauniešu prasmju pilnveidi STEAM jomās, vienlaikus rūpējoties par jauniešu sociālo iekļaušanu. Somijas sadarbības partneris LEKO dalīsies pieredzē par sociālās iekļaušanas metožu un pētījumos balstītu aktivitāšu dabā integrāciju. Papildus Somijas pieredzes izzināšanai būs iespēja tikties ar Īrijas jaunatnes darbinieku, kas iepazīstinās ar valsts politiku un atbalstu Īrijā STEAM elementu izmantošanā jaunatnes darbā.

Biedrības “Attīstības un inovāciju mācību centrs” valdes priekšsēdētāja Ieva Vītoliņa uzsver  STEAM nozīmīgumu darbā ar jaunatni: ”Būtiski, lai nākotnē jaunieši, izmantojot zinātni, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātiku, spētu meklēt risinājumus globālām problēmām, ar kurām mēs šobrīd saskaramies, piemēram, nabadzības un resursu trūkuma novēršanai, nevienlīdzības mazināšanai, ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmes radīšanai un steidzamu globālu klimata pasākumu veikšanai. Ar STEAM palīdzību jaunieši kļūst par pārmaiņu aģentiem labākas pasaules radīšanā.”

Biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs” projektu “STEAM jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšanai” īsteno Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” ietvaros, līguma ar  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru numurs: 2022-1-LV02-KA153-YOU-000066085. Plašāka informācija par projekta norisi: https://aimc.lv/.

 

Projektu finansē Eiropas Savienība. Šī  preses relīze atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.