Loimā AIMC un LEKO pārstāvji plāno mācību vizītes programmu jaunatnes darbiniekiem

2022. gada 14. novembrī un 15. novembrī AIMC valdes priekšēdētāja Ieva Vītoliņa un māksliniece animatore Dace Liepa Loimā pilsētā (Somijā) tikās ar Loimā tautskolas LEKO direktoru Tuomasu Lankinenu un projektu koordinatori Ilzi Liepiņu-Naulu. Tikšanās laikā tika plānota mācību vizīte 14 Latvijas un 14 Somijas jaunatnes darbiniekiem, kas no 2023. gada 5. februāra līdz 11. februārim Somijā papildinās zināšanas STEAM (zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu, mākslas un matemātikas) nozarēs un iegūs pieredzi, kā šīs zināšanas izmantot jauniešu sociālajai iekļaušanai.

Mācību vizītes sagatavošanās laikā Somijas puses pārstāvji iepazīstināja ar nodarbību norises vietām un dalībnieku ēdināšanas iespējām gan Loimaa tautskolā LEKO, gan tautskolas nometņu vietā ezera krastā, kur plānota arī izpētes vizītes dalībnieku naktsmītne.

Ieva Vītoliņa un Ilze Liepiņa-Naula pārrunāja un precizēja mācību vizītes programmu, konkretizējot katras dienas plānu, kā arī saskaņojot to ar dalībnieku ierašanās laiku. Tikšanās laikā tika nolemts, ka vizīte gan iesāksies, gan noslēgsies ar Helsinku apmeklējumu – jau pirmajā vizītes dienā dalībniekiem būs iespēja apmeklēt Oodi bibliotēku, bet vizītes noslēgumā – zinātnes centru “Heureka”. Lai nodrošinātu daudzveidīgu saturu, izpētes vizītes programma tika saplānota tā, ka tikšanās ar Somijas ekspertiem, kas strādā ar jauniešiem un veicina to sociālo iekļaušanu, mijas ar ekskursijām uz muzejiem vai ar STEAM saistītiem apskates objektiem. Papildus Somijas pieredzes izzināšanai būs iespēja tikties ar Īrijas jaunatnes darbinieku, kas iepazīstinās ar valsts politiku un atbalstu Īrijā STEAM elementu izmantošanā jaunatnes darbā. Bet katru vakaru paredzēta tīklošanās aktivitāte, kuru atbilstoši dienas tematikai vadīs kāds no vizītes dalībniekiem.

Savukārt Dace Liepa tikšanās laikā izpētīja telpu iespējas plānotajās nodarbību norišu vietās, lai mācību vizītes laikā varētu organizēt animācijas darbnīcu un uzņemt mācību video.

Biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs” projektu “STEAM jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšanai” īsteno Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” ietvaros, līguma ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru numurs: 2022-1-LV02-KA153-YOU-000066085. Plašāka informācija par projekta norisi: https://aimc.lv/.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.