Pārvaldības procesu uzlabošana

Projekta aktivitāte: Pārvaldības procesu uzlabošana. 01.07.2022. – 30.09.2023.

Plānotais saturs:
1. AIMC stratēģijas 2023.-2027. gadam  un rīcības plāna 2023. un 2024. gadam izstrāde mentora vadībā.
2. Rīcības plāna 2023. gadam ieviešana mentora vadībā.
3. M&E sistēmas teorijas apguve.
4. M&E plāna izveides procesa apguve mentora vadībā
5. M&E plāna daļas īstenošana mentora vadībā
6. Pamata kvalitātes sistēmas teorijas apguve.
7. Būtiskāko kvalitātes sistēmas principu piemērošana AIMC vajadzībām un plāna izveide mentora vadībā.
8. Kvalitātes sistēmas plāna daļas īstenošana mentora vadībā.

Lūdzam piedalīties aptaujā par interešu izglītības vajadzībām Ogres novadā: https://ieej.lv/AIMCaptauja