Resursu un finanšu kapacitātes stiprināšana

Projekta aktivitāte: Resursu un finanšu kapacitātes stiprināšana. 01.10.2022-30.09.2023.

Plānotais saturs:
1. Mentora vadībā izstrādāt AIMC resursu, tajā skaitā neatkarīga finansējuma ieguves stratēģiju 2023.-2027.  gadam un rīcības plānu 2023. gadam resursu piesaistei.
2. Pilnveidot AIMC valdes un biedru prasmes, kā īstenot resursu piesaistes pasākumus.
3. Mentora vadībā sagatavot informatīvus materiālus, tai skaitā vizuālās identitātes materiālus, mājas lapu resursu piesaistes pasākumiem
4. Mentora vadībā īstenot resursu piesaistes pasākumus vairākos līmeņos :
a. veikt publicitātes darbības (plaša potenciālo atbalstītāju mērķauditorija).
b. piedalīties un iniciēt tīklošanās darbības (ar potenciālo atbalstītāju grupu).
c. īstenot mērķtiecīgas individuālas tikšanās un saziņu ar konkrētiem potenciāliem atbalstītājiem.
d. izveidot AIMC pakalpojumus (saimnieciskā darbība) ar mērķi iegūt neatkarīgus finanšu līdzekļus.