Erasmus+

Projekts “STEAM jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšanai”

Projekta koordinators: biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs” (AIMC)

Projekta mērķis: stiprināt jaunatnes darbinieku STEAM (zinātnē, tehnoloģijās, inženierzinātnēs, mākslā un matemātikā) kompetenci jauniešu sociālās iekļaušanas darbā, lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti.

Uzdevumi mērķa sasniegšanai:

  1. Pilnveidot jaunatnes darbinieku zināšanas par STEAM aktivitāšu daudzveidību, nepieciešamajiem resursiem un metodēm resursu piesaistē.
  2.  Pilnveidot jaunatnes darbinieku STEAM prasmes, lai tie spētu izmantot STEAM elementus darbā ar jaunatni.
  3. Pilnveidot jaunatnes darbinieku zināšanas, kā līdztekus STEAM prasmēm un zināšanām, uzlabot jauniešu personiskās īpašības, kas ļauj tiem efektīvi un harmoniski mijiedarboties ar citiem cilvēkiem.
  4. Pilnveidot jaunatnes darbinieku zināšanas par starpnozaru sadarbības iespējām STEAM aktivitāšu īstenošanai.
  5. Dalīties ar labo praksi starp projekta partneriem par STEAM elementu izmantošanu darbā ar jaunatni un sociālās iekļaušanas nodrošināšanā.
  6. Veicināt turpmāku sadarbību starp projektā iesaistītajām organizācijām un dalībniekiem.

Plānotās aktivitātes:

  1. Somijas izpētes vizītes sagatavošana 2022. gada novembrī: 2 AIMC pārstāvji kopā ar projekta partnera Loimas Tautskolas (LEKO) pārstāvi tiksies Somijā, lai sagatavotu izpētes vizītes programmu.
  2. Izpētes vizīte 2023. gada februārī: 14 jaunatnes darbinieki no Latvijas dosies uz Somiju, lai kopā ar 14 jaunatnes darbā iesaistītiem Somijas speciālistiem papildinātu zināšanas STEAM (zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu, mākslas un matemātikas) nozarēs un iegūtu pieredzi, kā šīs zināšanas izmantot jauniešu sociālajai iekļaušanai.
  3. Mācību materiālu izstrāde 2023. gada februārī: Izpētes vizītes laikā tiks sagatavots mācību materiāls  – video filma par STEAM elementiem darbā ar jaunatni.

Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2022.-31.05.2023.

Projekta budžets: 21 697,00 EUR

Kontaktinformācija: projekta vadītāja Ieva Vītoliņa, m.t. +371 29215073, e-pasts: ieva.vitolina@aimc.lv

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekts, līguma ar  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru numurs: 2022-1-LV02-KA153-YOU-000066085.

Projektu finansē Eiropas Savienība. Informācijas mājas lapā atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

 

Projektu atbalsta:

 

 

 

 

 

 

Projekta partneris: Loimas Tautskola Somijā.