Pakalpojumi

  • Apmācības un semināru organizēšana
  • E-apmācību vides pielāgošana un uzturēšana
  • E-apmācības materiālu izstrāde
  • Projektu sagatavošana Eiropas struktūrfondiem
  • European Computer Driving License (ECDL) sertifikācija
  • Informācijas sistēmu uzturēšana un apkalpošana
  • Konsultācijas ar informācijas un komunikācijas sistēmām un mūžizglītību saistītos jautājumos