Par mums

Biedrība “Attīstības un Inovāciju Mācību Centrs” (AIMc) ir nodibināta 2009. gada nogalē ar mērķi:

  • Veicināt inovatīvas, uz zināšanām balstītas uzņēmējdarbības attīstību.
  • Veicināt jaunāko zinātnes atzinumu un moderno izglītības tehnoloģiju apmācību metožu ieviešanu un izmantošanu.
  • Sniegt ieguldījumu izglītotas, demokrātiskas sabiedrības attīstībā, sekmējot indivīdu un sabiedrības profesionālo kapacitāti, kvalifikāciju, konkurētspēju un sadarbību.
  • Iesaistīt biznesa un inovāciju apmācību procesos skolniekus, sociāli mazaizsargāto personu grupas un mazturīgo personu grupas.
  • Sekmēt biedrības biedru piedalīšanos dažādos starptautiskos izglītības projektos, kā arī paplašināt biedru zināšanas un pieredzi.

2010. gadā AIMc ieguva  sabiedriskā labuma organizācijas statusu darbības jomās: pilsoniskas sabiedrības attīstība un izglītības veicināšana. AIMC līdzšinējā darbība galvenokārt ir vērsta uz izglītojošu pasākumu – kursu, semināru, konsultāciju, radošo darbnīcu, izglītojošu ekskursiju, nometņu organizēšanu. Lai ziedotu AIMc sabiedriskā labuma darbības jomām, lūdzam sazināties e-pastā ieva.vitolina@gmail.com vai m.t. 29215073.

Statūti

Statūtus un par iestāšanos biedrībā skatīt šeit: Statūti

Valde

  • Ieva Vītoliņa (AIMc valdes priekšsēdētāja)
  • Guna Ornicāne (AIMc valdes priekšsēdētājas vietniece)
  • Uldis Jansons
  • Sarmīte Pīlāte


Rekvizīti

Reģ. nr.: 40008150782
Adrese: Brīvības iela 15, Ogre
E-pasts: ieva.vitolina@aimc.lv
Tālrunis: +371 29215073
Luminor Bank AS, LV36 RIKO 0002 0131 5239 5